Innowacja... przedsiębiorcy najczęściej traktują innowację jako coś wielkiego i niedostępnego, bardzo często słowo innowacja budzi skrajne emocje, dla jednych jest nadużywanym hasłem, dla drugich nadal niezbadanym i niekończącym się procesem. Słowo „innowacja” może dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania firmy, od bardziej stanowczej pracy z marką – chodzi tu o znalezienie jej tożsamości, do wartości, a przede wszystkim przewagi nad konkurencją. Podstawowym wynikiem innowacyjnego podejścia ZCB OWCZARY jest usprawnienie procesów produkcyjnych, czego efektem jest wdrożenie nowych ambitnych produktów szlifowanych na zaprawę cienkowarstwową (pianoklej). Wdrożenie linii produktów TERMOton S to kilka lat ciężkiej pracy, niezliczonych inwestycji w badania oraz park maszynowy, a co najważniejsze pozyskanie najlepiej wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, składającej się z pasjonatów w swojej branży. Produkcja wyrobów szlifowanych to proces bardzo delikatny i niewiarygodnie wymagający. Z pozoru niewielka różnica w procesie produkcyjnym- mianowicie obróbka mechaniczna wypalonego już produktu pozwoliła na zastosowanie cienkiej spoiny o grubości ok. 1mm na bazie pianokleju. Podstawowe różnice pomiędzy tradycyjnymi wyrobami a wyrobami z serii TERMOton S to ich wysokość 249 mm wykonana z dokładnością +/- 0,3 mm. Dzięki tej technologii zyskujemy poprawę parametrów izolacyjności termicznej muru oraz ograniczamy wilgotność technologiczną w murze do minimum. Dodatkowymi niepodważalnymi korzyściami ze stosowania produktów szlifowanych TERMOton S jest zwiększenie szybkości prac murarskich, ograniczenie ilości odpadów oraz zminimalizowanie ilości sprzętu potrzebnego do wykonania prac budowlanych. Dzięki linii produktów TERMOton S budujemy TANIEJ, SZYBCIEJ, CZYŚCIEJ, EKONOMICZNIEJ oraz EKOLOGICZNIEJ !

TERMOton S jest oparty o technologię jeszcze mało znaną w naszym kraju. Dla przykładu warto przytoczyć statystyki z zachodu – 95% sprzedawanych tam pustaków ceramicznych to właśnie produkty w technologii szlifowanej. Naszym liderem wśród produktów szlifowanych jest Pustak Ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT S, który śmiało może konkurować z wyrobami producentów zagranicznych. Nasz produkt charakteryzuje się ponadprzeciętnymi parametrami tzn.: niską nasiąkliwością, wysoką wytrzymałością oraz niespotykanym dotychczas w Polsce współczynnikiem przewodnictwa cieplnego na poziomie λ = 0,170 W/(mK). Te bezkonkurencyjne współczynniki udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu innowacyjnych sposobów poprawiania izolacyjności cieplnej, przede wszystkim surowca, oraz przygotowana z niego mieszanki pozwalającej na uzyskanie odpowiedniej sieci mikroporów. Innowacyjnym rozwiązaniem jest również specyficzny kształt wyrobu, który maksymalnie wydłuża drogę strumienia cieplnego z jednej powierzchni pustaka na przeciwną. TERMOton P+W 25 DIAMENT S posiada ścianki w kształcie plastra miodu o grubości 3-4mm, dzięki czemu stanowi unikatowe, niesłychanie trudne do osiągnięcia połączenie najlepszych walorów użytkowych i technicznych. Zaznaczyć jednak należy że system TERMOton S to rewolucja w podejściu oraz sposobie murowania, a nie w samym elemencie murowym. Pustaki Ceramiczne z serii TERMOton S to nadal tradycyjne i naturalne produkty, które zachowują wszystkie zalety ceramiki. Możemy być pewni że wznoszone budynki z Pustaków Ceramicznych TERMOton S charakteryzować się będą zdrowym mikroklimatem, wspaniałym współczynnikiem izolacyjności termicznej i akustycznej, dużą odpornością ogniową i wytrzymałością.

Osiągnięte wyniki niezmiernie cieszą wszystkich zaangażowanych w rozwój ZCB OWCZARY. Nie mniej jednak aby utrzymać się na rynku jako nowoczesna cegielnia produkująca niezwykle skomplikowane produkty o najwyższych parametrach, które wyznaczają kierunki rozwoju na tle europejskim – potrzebne są inwestycje, oraz ciągłe podnoszenie umiejętności i możliwości technologicznych. Nasza firma sumiennie realizuje te cele, jesteśmy na etapie budowy kolejnego ultra nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Zakład ten powstaje dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pełna nazwa projektu to „Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła”. Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożone zostaną wyniki prac B+R (działu Badawczo - Rozwojowego), co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów. Dzięki nowej fabryce o nowych możliwościach, ZCB OWCZARY planuje niebawem wdrożenie na rynek kolejnej perełki z segmentu premium... pustaka ceramicznego TERMOton P+W 25 Diament PLUS charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie niespotykanym dotąd na rynku krajowym. Kolejnymi nie mniej ważnymi ekologicznymi owocami nowej inwestycji będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej na tonę wypalonego wyrobu w procesie suszenia nawet o 50% w porównaniu do obecnie dostępnych tradycyjnych technologii na rynku, oraz jednostkowe ograniczenie zużycia energii cieplnej o 20%.


Nasz zakład w ostatniej dekadzie przeszedł szereg modernizacji i unowocześnień, zapewniamy że to jeszcze nie koniec naszych działań mających na celu podniesienie jakości i parametrów produkowanych przez nas wyrobów - jesteśmy dumni, że to właśnie ZCB OWCZARY przyczynia się do rozwoju rynku budowlanego w Polsce.Masz pytania dotyczące naszych produktów?

+48 44 756 10 74 +48 44 756 11 74

Zapraszamy do kontaktu z działem produktu ZCB OWCZARY.